مردم الجزایر در چهلمین جمعه هفته پیاپی در پایتخت و شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند که طی آن نیروهای امنیتی ۸۰ نفر را دستگیر کردند. رسانه‌های الجزایری، شهروندان الجزیره و سایر شهرهای الجزایر با برپایی تظاهرات سراسری در این کشور مخالفت خود را با برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کردند و خواستار برکناری تمام عناصر وابسته به نظام عبدالعزیز بوتفلیقه شدند. این تظاهرات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، پلیس و نیروهای امنیتی با حمله به تظاهرکنندگان 80 نفر از آنان را دستگیر کردند. پیشتر گروهی از امازیغ‌های الجزایر با حمل پرچم در تظاهرات مسالمت آمیز این کشور توسط پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دادگاه سیدی محمد الجزیره افراد دستگیر شده را به اتهام برهم زدن وحدت ملی به یک سال زندان محکوم کرد. تظاهرکنندگان با اعتراض به این حکم خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و افرادی شدند.