مجموع نتایج چهار نظرسنجی بعمل آمده در بریتانیا حاکی از پیشتازی حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون در انتخابات ۱۲ دسامبر است. براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته حزب جانسون بین ۱۰ تا ۱۷ درصد از حزب کارگر جلوتر است. تازه‌ترین نتایج نظرسنجی موسسه «یوگو» مؤید آن است که ۴۵ درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، تصمیم دارند به حزب محافظه‌کار رأی دهند که این رقم بیشتر میزان حمایت پس از انتخابات سراسری سال ۲۰۱۷ میلادی بشمار میرود. حزب کارگر نیز توانسته ۲۸ درصد آرای مردم را بدست آورد که نسبت به نظرسنجی قبل تغییری نکرده است. همچنین براساس نظرسنجی یاد شده، میزان حمایت از حزب لیبرال دموکرات به عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  ۱۵ درصد و حزب برگزیت، اصلی‌ترین حامی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، ۴ درصد بوده که این ارقام هم نسبت به نظرسنجی پیشین تغییر نکرده است.