مخبر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین با اشاره به اینکه اشغالگری اسرائیل دیربازترین اشغالگری در طول تاریخ مدرن است، تحرک جامعه جهانی برای پایان بخشیدن به آن را خواستار شد. به نقل از روسیاالیوم، مایکل لینک، مخبر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین در گزارشی که به مجمع عمومی این سازمان ارائه داد، خاطرنشان کرد:  وضعیت کنونی که اسرائیل در آن سیاست اشغالگری بی‌وقفه و بدون مداخله قاطع بین‌المللی را در پیش گرفته ادامه دارد.  مایکل لینک ادامه داد: جامعه جهانی قطعنامه‌ها و  بیانیه‌های متعددی را در محکومیت و انتقاد از اشغالگری بی‌وقفه اسرائیل صادر کرد اما دیر زمانی است که هماهنگی میان اظهارات و اقدامات عملی وجود ندارد. وی همچنین تصریح کرد: اشغالگری اسرائیل با قدمت ۵۲ سال، دیربازترین اشغالگری در طول تاریخ مدرن است و این اقدام با مصونیتی همراه است که نیروهای اشغالگر از آن برخوردار هستند. این مسئول سازمان ملل خاطرنشان کرد: اسرائیل بر روی ضعف اراده سیاسی جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی و صنعتی متکی است که برای وادار کردن این رژیم به خاتمه بخشیدن به اشغالگری اقدامی انجام نمی‌دهند.