مذاکره رئیس‌جمهور اکوادور با رهبران مردم بومی برای پایان دادن به اعتراضات سراسری در این کشور بر سر حذف یارانه سوخت به نتیجه رسید و دو طرف بر سر پایان دادن به اعتراضات و لغو حذف یارانه سوخت توافق کردند.

لنین مورنو، رئیس‌جمهور اکوادور پیش‌تر متعهد شده بود که حکم جنجالی خود را برای حذف یارانه سوخت که اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر این کشور برانگیخته، بررسی کند.

دولت مورنو با مذاکرات طولانی با رهبران معترضان و نمایندگان مردم بومی اکوادور اجرای این حکم جنجالی را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مورنو و رهبران مردم بومی در بیانیه‌ای مشترک اظهار کردند: با این توافق، اعتراضات در اکوادور پایان می‌یابد و ما خود را به بازگرداندن صلح و آرامش در سراسر کشور متعهد می‌دانیم.

راهپیمایی‌های اعتراضی که ابتدا توسط شرکت‌های حمل و نقل به راه افتاده بود به اعتراضات گسترده‌تری کشیده شد که در آن خواسته‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری مطرح شد و گروه‌های اجتماعی مختلف از جمله کشاورزان، دانشجویان و مردم بومی در اکوادور را جذب کرد.

سازمان‌های حقوق بشر محلی گزارش کرده‌اند، شمار تلفات این اعتراضات هفت‌تن است و دست‌کم هزار نفر طی این خشونت‌ها مجروح شدند.