با آغاز جنگ در سوریه تعدادی از آوارگان این کشور وارد لبنان شدند و اکنون مدیریت امور حدود یک میلیون و نیم آواره سوری در لبنان به یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات این کشور تبدیل شده است. روزنامه الجمهوریه لبنان در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت، میشل عون در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به تمام طرف‌های مربوط به این پرونده پیامی آشکار داد مبنی بر این‌که وی به لحظه تغییر قواعد تعامل با پرونده آوارگان نزدیک شده است.

الجمهوریه در ادامه دلایل انتقال عون از دفاع به حمله در پرونده آوارگان را به شرح زیر برشمرد:

اول: در نظر گرفتن بحران اقتصادی سخت که قدرت لبنان برای تحمل بار آوارگان را کاهش داده است.

دوم: دیدن ارتباط دوباره برخی کشورهای عربی با سوریه پس از سال‌ها قطع ارتباط؛ همان کاری که امارات، بحرین و عربستان سعودی انجام دادند.

سوم: قرار دادن دولت سوریه در برابر مسؤولیت‌هایش و امتحان نهائی نیت این کشور در میزان جدیت برای بازگشت آوارگان.

چهارم: نارضایتی وی از رفتار مشکوک جامعه بین‌المللی در قبال آوارگان که به جای تشویق آنها برای بازگشت کاری انجام می‌دهند که آن‌ها در جای خود باقی بمانند.