قانونگذاران هوادار دموکراسی در هنگ‌کنگ امیدوار بودند که حکمی علیه ممنوعیت استفاده از ماسک و اختیارات وضعیت اضطراری دولت به دست آورند، اما دیوان عالی روز یکشنبه با درخواست آن‌ها مخالفت کرد. هزاران تن از معترضان هنگ‌کنگی هم با شنیدن حکم به خیابان‌ها آمدند و شعار پوشیدن ماسک جرم نیست سر دادند. قانونگذاران هوادار دموکراسی هنگ‌کنگ برای دستیابی به حکمی فوری علیه ممنوعیت اخیر استفاده از ماسک برای معترضان و پایان دادن به وضعیت اضطراری که پارلمان هنگ‌کنگ را دور زده است، راهی دادگاه شدند اما اقدام آن‌ها به شکست انجامید. به گزارش پایگاه خبری دویچه وله، دنیس کووک، یکی از این قانونگذاران درباره اقدامات دادگاه برای مقابله با احکام صادر شده از سوی دولت گفت: این یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مرتبط با قانون اساسی در تاریخ هنگ‌کنگ است. امروز همچنین بخشی از ایستگاه‌های مترو در برخی مناطق بازگشایی شده‌اند. هنگ‌کنگ روز شنبه به دنبال تعطیلی مترو و فروشگاه‌ها و عدم تردد در راه‌ها سکوت کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد. همچنین امروز اعتراضاتی با وجود ممنوعیت، در حال برگزاری است. شماری از ایستگاه‌های متروی این شهر بازگشایی شده‌اند و اعتراضات بیشتر در اعتراض به ممنوعیت استفاده از ماسک در راه است.