هیاتی از سوی طالبان با سفر به مسکو با نماینده رئیس‌جمهوری روسیه در امور افغانستان دیدار و درخصوص اوضاع افغانستان مذاکره کردند.

سهیل شاهین سخنگوی طالبان به تاس گفت: هیات طالبان با ضمیر کابولوف نماینده رئیس‌جمهوری روسیه دیدار و با وی در خصوص سیر اوضاع پیرامون روند صلح افغانستان گفت وگو کرد.

روسیه از مذاکرات آمریکا و طالبان حمایت کرده و از طرف دیگر خود نیز وارد مذاکره با طالبان شده است.

دولت افغانستان بارها از این رویه که توسط روسیه و آمریکا دنبال می‌شود انتقاد کرده است و مذاکره با طالبان را رسمیت بخشیدن به اقدامات تروریستی این گروه و مهر تایید زدن بر اقدامات تروریستی طالبان برای ماندن در قدرت ارزیابی می‌کند.

روسیه همچنین در نشست افغانستان که چند ماه پیش در مسکو برگزار شد، از طالبان دعوت کرد و نمایندگان این جنبش با شخصیت‌های سیاسی افغانستان دیدار کردند هر چند که از سوی دولت افغانستان هیچ نماینده‌ای در این دورهمی‌ها حضور نداشت.

نماینده رئیس‌جمهوری روسیه در افغانستان به تازگی از مذاکرات آمریکا با جنبش طالبان حمایت کرده است که نشان می‌دهد انگار روسیه و آمریکا حداقل در خصوص افغانستان به اشتراک نظر رسیدند.