انفجار مهیب یک انبار تسلیحات نظامی در کراسنویارسک روسیه رخ داد؛ که در پی آن صدور دستور تخلیه سریع و گسترده ساکنان مناطق مجاور این انبار صادر گشت.

این انفجار، در زاغه تسلیحاتی یک پادگان نظامی این کشور واقع در منطقه آچینسکی در استان کراسنویارسک رخ داد. در پی آن سازمان حوادث غیر مترقبه این کشور، دستور تخلیه سریع مناطق پیرامون محل حادثه تا شعاع بیست کیلومتری را صادر کرد.

 سازمان حوادث گفت که موفق به تخلیه حدود هزار تن شده است؛ روندی که ادامه دارد و قرار است به تخلیه ساکنان چند روستای مجاور و اردوگاهی که در نزدیکی این پادگان دایر است، منجر شود.

بر اساس گزارش‌های رسیده، در زاغه‌های این پادگان نظامی، برخی مهمات‌ها و تسلیحات توپخانه‌ای نگهداری شده است، حال آن‌که برخی بر این باورند شدت انفجار رخ داده و سرعت عمل روس‌ها در تخلیه مناطق پیرامونی، نه به‌دلیل خطر سرایت آتش به دیگر مهمات‌ها، که احتمالا به دلیل نگهداری از تسلیحات ویژه در این پادگان است.

مقامات روسی تأکید کردند؛ در اثر انفجار یاد شده هیچ یک از نظامیان کشته نشدند و صدور دستور تخلیه فوری صرفا به‌دلیل نگرانی از سرایت حریق به دیگر تسلیحات و خطر انفجارهای بعدی است.