جنبش اعتراضی و ارتش سودان پس از مذاکراتی که با میانجی‌گری اتحادیه آفریقا انجام شد بر سر «‌بیانیه قانون اساسی» به توافق رسیدند. این بیانیه از جمله اختیارات دولت انتقالی را روشن کرده است. محمد حسن لبات، نماینده اتحادیه آفریقا در میانجیگری در مناقشه طرف‌های درگیر در سودان، اعلام کرد که دو طرف روز شنبه ۱۲ مرداد (سوم اوت) بر سر «قانون اساسی» به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته لبات، این بیانیه شامل اختیارات دولت موقت مشترک، استقرار نیروهای امنیتی و عفو مقام‌های ارشد ارتش در رابطه با خشونت علیه تظاهرکنندگان می‌شود. لبات گفت، این بیانیه طی مراسمی امضا خواهد شد.  مذاکراتی نیز برای جزئیات فنی مراسم امضای این بیانیه صورت خواهد گرفت. بعد از اعلام این توافق خبرنگاران شروع به کف‌زدن کردند. بعد از آن نمایندگان ارتش جلسه را ترک کرده و نمایندگان مخالفان به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ گفتند. ابراهیم‌‌الامین، رهبر معترضان گفت، هنوز نیز بر سر برخی مسائل حساس مانند امنیت، استقلال قوه قضائیه و اختیارات کابینه توافق صورت نگرفته و باید دیدارهای بیش‌تری صورت گیرد. مسئله دیگری که هنوز مورد مناقشه است ادغام نهاد شبه‌نظامی RSF یا نیروی پشتیبانی سریع است که جنبش اعتراضی آن را مسئول کشتار تظاهرکنندگان می‌شناسد.