رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که اجرای توافق‌نامه‌های منعقد شده با طرف اسرائیلی را متوقف کنیم. به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین عنوان داشت: ما به دیکه‌ها و تحمیل شرایط تن نمی‌دهیم. دولت آمریکا جانبدار اسرائیل است. وی ادامه داد: ما هیچ کس را مامور به صحبت به نمایندگی از خود نکرده‌ایم و سازمان آزادی بخش تنها نماینده قانونی است. عباس خاطرنشان کرد: دستان ما به سمت صلح کشیده می‌شود، اما ما تسلیم تدابیر اشغالگرانه نمی‌شویم. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که اجرای توافق‌نامه‌های منعقد شده با طرف اسرائیلی را متوقف کنیم. یادآور می‌شود، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین، در چندین زمینه از جمله تامین آب و نیز مسائل امنیتی با هم همکاری می‌کنند.  بحران میان اسرائیل و فلسطینیان اخیرا تشدید شده است. روز دوشنبه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه) ارتش اسرائیل ۱۰ ساختمان فلسطینیان را که شامل ۷۰ منزل مسکونی بود تخریب کرد. علت این امر نزدیکی این ساختمان‌ها به منطقه ممنوعه اعلام شد؛  محمود عباس در یک سخنرانی این سیاست اسرائیل را «پاکسازی قومی» و «جنایت علیه بشریت» دانست. فلسطینیان اسرائیل را متهم می‌کنند که آنها را مجبور به ترک مناطق امنیتی اطراف منطقه ممنوعه می‌کند تا شهرک‌های اسرائیلی و راه‌های ارتباطی برای آنها بسازد.