شرکت فولاد مبارکه به عنوان تبلوری عالی از اقتصاد مقاومتی، نباید دستمایه تفرقه افکنی و شایه پراکنی عده‌ای سودجو قرار بگیرد.

فولاد مبارکه اصفهان به عنوان قطب فولاد خاورمیانه در تقویت توانمندی کشور و اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد. چه بسا این امر به مذاق دشمنان نظام خوش نیاید و درصدد تفرقه افکنی و ایجاد نگرنی‌ها و اضمحلال آن برآیند. به نحوی که در روزهای اخیر با انتشار اخبارهای پی در پی مبنی بر موفقیت این شرکت فولادی، دشمنان بیکار ننشستند و با انتشار خبر کذب برکناری مدیر توانمند این مجتمع فولادی را نقل ماحفل جامعه صنعتی کرده اند. شنیده ها حاکی از آن است که این نگرانی ها که فضای روانی کارگران را در این غول صنعتی استرس زا کرده، منجر به راه اندازی کمپین حمایتی از این مدیرعامل در فضای مجازی شد تا دغدغه تولید فدای شایع پراکنی نشود.

شایعه سازی، جامعه امروز را به شدت تهدید می کند، از این رو آگاهی بخشی به عموم مردم وظیفه همه بوده و هر فرد به هر میزان که اثرگذار است باید نسبت به افزایش سطح آگاهی‌‌ های مردم و آشنایی آنها با شگردهای دشمنان و مقابله با آنها تلاش کند و نگذارند مردم تحت تاثیر شایعات قرار بگیرند؛ چون در شایعات معمولا حقوق اجتماعی عده‌ای پایمال ‌شده و به حیثیت افراد بی گناهی خدشه وارد می‌شود. مردم بدانند که با شایعه هر کاری می‌توان انجام داد، بنابراین مراقب توطئه‌های دشمن در این زمینه باشند. چرا که در شرایط بحرانی، شایعه سریع‌تر منتشر و اثر نامطلوب خود را بر جامعه می‌گذارد.

حال شرکت فولاد مبارکه به عنوان تبلوری عالی از اقتصاد مقاومتی، نباید دستمایه تفرقه افکنی و شایه پراکنی عده‌ای سودجو قرار بگیرد؛ زیرا اقتصاد امروز کشور نیازمند صنعت سازنده و مدیران لایق همچون حمیدرضا عظیمیان است تا بتوانند با پیشبرد اهداف صنعت، اقتصاد کشور را به سمت پیشرفت سوق دهند. در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، دست اندازی در تولید به نفع هیچ فردی حتی شایع‌ پراکندگان نخواهد بود. پس نگذاریم با اخبار کذب زندگی کارگران زحمتکش به بازی گرفته شود.

کمپین کارگران فولاد مبارکه برای عدم برکناری مدیرعامل 

کارگران فولاد مبارکه در واکنش به زمزمه‌های برکناری حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل این کارخانه کمپین حمایتی به راه انداختند.

جمعی از کارگران کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در واکنش به زمزمه‌های برکناری مدیرعامل این واحد صنعتی کمپین حمایتی راه‌اندازی کرده‌اند.

در متن طومار این کارگران آمده است:

در روزهایی که بازی سپاهان و پرسپولیس به داغ ترین موضوع محافل خبری تبدیل شده و پدیده ریشه‌دار تقابل «پایتخت و شهرستان» بر سر زبان‌ها افتاده است، خبر داغ دیگری نیز از نوع شایعه از اصفهان به گوش می‌رسد که منابع پایتخت‌نشین آن را هنوز تایید نکرده‌اند. شایعه برکناری حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان که نقل محافل صنعتی شده است. حمیدرضا عظیمیان که به واسطه برقراری ارتباط چهره به چهره با پرسنل این شرکت در زمانی اندک توانست به محبوبیتی چشمگیر در فولاد مبارکه دست پیدا کند اکنون شایعاتی در مورد وی به گوش می‌رسد که کارگران این کارخانه را نگران کرده است. این نگرانی‌ها که فضای روانی کارگران را در این غول صنعتی استرس‌زا کرده، منجر به راه اندازی کمپین حمایتی از این مدیرعامل در فضای مجازی شد تا دغدغه تولید فدای سیاست‌زدگی نشود.

جمع‌آوری امضا برای طومار حمایت از عظیمیان راهکار دیگریست که از سوی کارگران بدون تریبون فولاد مبارکه در این کارخانه صنعتی دنبال می‌شود. این حرکت کارگران فولاد مبارکه برای اولین بار است که در تاریخ این کارخانه در دوگانه‌ی کارگر-مدیرعامل رخ می‌دهد.

اکنون باید منتظر بود و دید در پس پرده شایعات و جنجال‌های خبری بازی سپاهان و پرسپولیس در تقابل تهران-اصفهان به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد. در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده آیا عزم مسئولین امر بر حفظ آرامش در این افتخار صنعتی است یا تغییری بر خلاف انتظار کارگران زحمتکش این کارخانه اتفاق خواهد افتاد. کارخانه‌ای که تولید بیش از نیمی از تولید فولاد ایران را برعهده دارد.