مدیر واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان گفت: کارکنان پرتلاش واحد احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان بار دیگر با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر دانش و کارگروهی  در نه ماهه سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 11درصد رشد داشته است.

 علیرضا نجار قویدل افزود:  همچنین آهن اسفنجی ارسالی به واحد فولادسازی در نه ماهه سال 97 رشد1.3درصدی را نشان می دهد  وی بیان داشت: تحقق موارد ذکر شده با اجرای 21پروژه TQ در قسمتهای مختلف واحد منجر به افزایش تولید درنه ماهه سال 1397 گردیده است که نتایج‌اجرای پروژهادر بخش کاهش نرخ مصارف واحد مشهود می باشد به گونه ای که نرخ مصرف گاز طبیعی به ازای یک تن آهن اسفنجی نسبت به نه ماهه سال1396 14.8 متر مکعب بر کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: همچنین نرخ مصرف آب به ازای یک تن اهن اسفنجی نسبت به نه ماهه سال 1396 روند نزولی داشته است و 0.1 متر مکعب یک تن اهن اسفنجی کاهش یافته است. در بخش مصرف برق نیز به ازای یک تن آهن اسفنجی 10.7  کیلو وات ساعت نسبت به 9 ماهه ابتدایی سال 96 کاهش یافته ‌است. 

نجار قویدل افزود: در ادامه مسیر تولید با تدوین‌تابلو اهداف و ترسیم چشم انداز تولید، تلاش‌ تمامی نفرات و ظرفیت تجهیزات برای رسیدن به این اهداف به کار گرفته می شود که ثمره آن رسیدن به اهداف تعیین‌شده کیفیت‌آهن اسفنجی،کاهش میزان مصارف، کاهش زمان توقفات اضطراری، کاهش ضریب شدت حوادث و افزایش بهروری نیروی انسانی خواهد بود. 

وی در پایان از زحمات همه واحدهای پشتیبان که‌در راستای تهیه و تامین اقلام کلیدی همچون گندله و تامین قطعات مصرفی برای انجام تعمیرات به‌موقع اقدام نموده‌اند قدر دانی کرد.