عضو هیأت‌مدیره صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران گفت: شرکت فولاد مبارکه همواره در رسالت اجتماعی و تکیه بر بومی سازی در صنعت کشور پیشتاز بوده است.

محمدصادق چیت ساز با اشاره به اینکه با کمک فناوری‌های پیشرفته، امکان تولید سبز و برداشته شدن مرزهای ارتباطات و اطلاعات در دنیا، اندازه اثر تولیدات صنعتی بر محیط پیرامون و حتی فراتر از آن، افزایش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی زمانی معنی پیدا کرد که اندازه مفهوم مسئولیت اجتماعی کسب وکارها با هم تفاوت آشکاری پیدا کردند و کسب وکارهای بزرگ، خود را از کسب وکارهای کوچک و متوسط متمایز ساختند و در ادامه کسب وکارهای کوچک  متفاوت شدند.

وی افزود: کشور ما امروز با مخاطرات فراوانی مواجه است و از حیث اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی با چالش های اساسی دست و پنجه نرم می کند.

عضو هیأت‌مدیره صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران در ایران با تاکید بر اهمیت ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت فولاد مبارکه به عنوان عظیم ترین مجتمع صنعتی کشور گفت: تاریخچه فعالیت و عملکرد فولاد مبارکه نشان می دهد که این شرکت همواره نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود توجه کافی را داشته و همیشه به تعامل سازنده با منطقه پیرامونی، پایبند بوده است.

وی اضافه کرد: شرکت فولاد مبارکه به عنوان عضوی از جامعه اقدامات خود در راستای مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست نمایان می کند و همچنان در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار گام بر می دارد.

چیت ساز گفت: شرکت فولاد مبارکه نسبت به تشکیل کمیته های بومی سازی در تمام نواحی تولیدی به منظور استفاده از پتانسیل های موجود در نواحی با مشارکت پرسنل با تجربه  آن ناحیه در خصوص ایجاد ساختار بومی سازی طی سالیان گذشته اقدامات بسیار موثری انجام داده است.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه در راستای کارآمدی برنامه ریزی بومی سازی نسبت به فرآیندهای مهندسی معکوس، مهندسی مجدد و کنترل کیفیت کارامدی لازم به اثبات رسیده است. فرآیندهای بومی سازی براساس فاز شناسایی و آماده سازی و اولویت بندی اقلام، مهندسی و تهیه و تکمیل مدارک فنی، شناسایی و ارزیابی فنی سازندگان جهت بومی سازی قلم مورد نظر، اختصاص بودجه و ایجاد استعلام و سفارش و در نهایت ساخت و کنترل کیفیت بطور مستمر انجام می دهد.