جزیره کیش تلاش دارد با همکاری تمام دانشگاه‌های کشور به‌‌‌هاب علمی، فناوری و نوآوری منطقه در ابعاد بین‌‌‌المللی تبدیل شود.

به گزارش ایلنا؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در پنجمین کارگروه آئین نامه اجرایی بند الف ماده 64 قانون پنجساله ششم توسعه، با بیان مطلب فوق گفت: کیش به لحاظ موقعیت جغرافیایی و امکانات زیربنایی و زیرساختی، استعداد زیادی در رشد تحقیقات علمی و اقدامات نوآورانه را در کشور داراست. غلامحسین مظفری افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، اغلب دانشگاه‌های کشور در پی مذاکرات صورت گرفته، مشارکت بیشتری را با رویکردهای تازه در کیش شروع کرده اند و این اقدامات، نتایج ارزشمند خود را در آینده نشان خواهد داد. وی افزود: علاوه بر حضور دانشگاههای اصلی در کیش به صورت پردیس نظیر دانشگاه تهران، صنعتی شریف و آزاد، زمینه حضور سایر دانشگاهها نظیر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه فردوسی مشهد فرآهم آمده و این اقدام در پیوند با راه اندازی مرکز نواوری برای شرکتهای دانش بنیان، مرکز نوآوری صنایع خلاق، شهرک دانشگاهی و شهرک فناوری‌های نو، می تواند کیش را در ابعاد جهانی با نگاهی نو معرفی نماید. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه افزود: تلاش داریم با ایجاد کنسرسیومی متشکل از روسای دانشگاه‌های اصلی کشور و با همکاری وزارت علوم به ایجاد یک دانشگاه بین‌المللی بخش خصوصی با سهامداری بخش خصوصی، دانشگاه‌های کشور و سازمان منطقه آزاد کیش دست یابیم و در این راه از همکاری اندیشمندان و اصحاب علم و دانش طلب یاری داریم.