جلسه هماهنگی برگزاری جشن گلریزان آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد با حضور صالحی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و مدیران صنایع استان در دادگستری هرمزگان برگزار شد .

در این جلسه مرادی نژاد، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان هرمزگان با ارئه گزارش عملکرد این ستاد گفت: شرکت فولاد هرمزگان بیش از ۱۲ میلیارد ریال به این ستاد مساعدت داشته که منجر به آزادی ۸۹ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان گردیده است.

مرادی نژاد گفت: مشارکت صنایع در این امر خیر ضروری است و ما از شرکت فولاد هرمزگان که همیشه یار و یاور ستاد دیه استان بوده است تشکر می‌کنیم .

در ادامه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز با اشاره به تاکید در قران کریم مبنی بر مشارکت در انفاق و توجه به نیکو کاری و احسان گفت: در انفاق، زکات و خمس با افراد و انسان‌ها در ارتباط هستیم و از این طریق با خداوند معامله می کنیم.

صالحی با تقدیر از مشارکت شرکت‌ها و سازمانهای استان در این رویداد گفت: بنده به نوبه خودم از مشارکت فعال شرکت فولاد هرمزگان تشکر می‌کنم و امیدوارم دیگر صنایع نیز در این امر خیرخواهانه مشارکت فعال داشته باشند.