اولین نشست پرسش و پاسخ مدیران ادارۀ کار و تأمین اجتماعـــــی با مسئـولان و کارشنـاسان شرکـت‌هـــای پیمانکار، با هدف رفع ابهامات و دانش‌افزایی مدیریت شرکـــت‌های پیمـــانکار، در سالن اجتماعات مجتمع فولاد سبا برگزار شد.

در بخش نخست این نشست، داریوش دریابار ضمن عرض خیرمقدم به کلیۀ مدعوین، گزارشی از فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چگونگی جذب نیروی انسانی در فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا با اولویت ظرفیت‌های بومی منطقه ارائه کرد.

در ادامه، مسئولان ادارۀ کار و تأمین اجتماعی به شرح موارد زیر پرداختند:

1- طرح طبقه‌بندی مشاغل؛

2- سنوات و سختی کار؛

3- اخذ صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار از ادارۀ کار؛

4- حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار؛

5- مسئولیت‌های حقوقی مدیران و کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار؛

6- نحوۀ ارائه گزارش تخلفات؛

7- ارائۀ لیست بیمه بر اساس رده‌های شغلی.

پس از آن آقایان کرمی و قربانی، بازرسان ادارۀ کار، به تشریح برخی اقدامات ادارۀ کار در این حوزه پرداختند. در ادامه، شفیعی، رئیس ادارۀ تأمین اجتماعی، خانم سالکی‌فر و اسکندری نیز ضمن پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کردند طبق قوانین جاری، شرکت‌های پیمانکار قبل از به خدمت گرفتن نیروی کار باید با انجام آزمایش‌های معین از سلامت نیروی کار خود اطلاعات لازم را کسب کنند.

در ادامۀ این نشست، تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت‌هــــای پیمــــانــکار سؤالاتی در خصوص طرح طبقه‌بندی کارگاه‌های زیر 20 نفر، سختی کار پرسنل، مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، عناوین شغلی در لیست بیمه جهت مستمری بازنشستگی، مسئولیت حادثۀ کارگران روزمزد و قراردادی، شفاف‌سازی و تفاوت حقوق بازنشستگی در اسفندماه یا فروردین سال بعد، نحوۀ به‌کار‌گیری کارگر در کارگاه‌های مختلف و قراردادهای چندگانه شرکت، نحوۀ پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی، سقف مجاز اضافه‌کاری، چگونگی و شرایط تجهیز کارگاه‌هایی که شرایط استاندارد ندارند و نحوۀ پرداخت و دریافت حق بیمۀ بیکاری مطرح کردند که مسئولان ادارۀ کار و تأمین اجتماعی به‌تفصیل به سؤالات پاسخ دادند.

در بخش پایانی این نشست غلامرضا ملکوتی‌خواه از حضور و پاسخ‌گویی مسئولان ادارۀ کار و تأمین اجتماعی و همچنین از همکاری و همراهی شرکت‌های پیمانکار و مدیران و مسئولان فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا تشکر و قدردانی کرد.