4 هزار و 400 کودک در جزیره کیش برای پیشگیری از فلج اطفال واکسینه می شوند.

به گزارش ایلنا؛ دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سلامت با اشاره به اینکه در اجرای این طرح 30تیم بصورت سیار و 14 تیم در پایگاه‌های ثابت فعالیت می کنند گفت: واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در جزیره کیش از ٢8 دى تا اول بهمن آغاز می شود و در مجموع 4هزار و400 کودک واکسینه خواهند شد که از این تعداد ، 90 کودک اتباع خارجى مقیم جزیره هستند.

گفتنی است نوبت دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال نیز از5 تا 8 اسفند در کیش اجرا خواهد شد.