اولین موزه فوتبال اصفهان به پیشنهاد مسئولین باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تاسیس خواهد شد. فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با مسعود تابش مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نشستی را برگزار نمود، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برنامه ریزی جهت تاسیس اولین موزه فوتبال اصفهان خبر داد و تاکید کرد: تلاش می کنیم تا مکتب فوتبال اصفهان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شود.

وی ادامه داد: به واقع باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با بیش از ۶۰ سال فعالیت یکی از سرمایه های مهم فرهنگی شهر اصفهان به شمار می رود، امروز بخش قابل توجهی از شور و اشتیاق مردم اصفهان در حوزه های اجتماعی و ورزشی به واسطه فعالیتهای این باشگاه متبلور شده، لذا هرگونه فعالیت فرهنگی در این حوزه به افزایش سطح آگاهی های فرهنگی مردم می انجامد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: امروزه در جهان نگاه به موزه و موزه داری دامنه وسیعی به خود گرفته و تصور معمول همگان از مقوله موزه کاملا تغییر یافته به گونه ائی که موزه ها امروز محل تبلور تفکر انسان در تمامی حوزه های حیات اجتماعی و فرهنگی او بشمار می رود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ابعاد مختلف شاخصه های اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در امتداد حیات تمدنی جوامع مختلف ایفا می کند تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۶ دهه از حیات باشگاه فرهنگی و ورزشی سپاهان در اصفهان می گذرد و این باشگاه در طی این مدت طولانی گنجینه ائی ارزشمند از لیگ های برتر، جام های حذفی و فعالیت های مربیان، بازیکنان و هواداران را جمع آوری نموده، تلاش می کنیم تا با همکاری مسئولان این باشگاه، طرح مطالعاتی تاسیس موزه این باشگاه تهیه و سپس با جانمائی علمی، این موزه تاسیس شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ سال از حیات این باشگاه می گذرد، تلاش داریم تا با اجرای یک طرح مطالعاتی، با شناسائی و مستند سازی مکتب فوتبال اصفهان، این سبک را در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت برسانیم.