یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که سفر مقامات اروپایی و غیر اروپایی به کشورمان نشان دهنده زنده، فعال و پویا بودن دیپلماسی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نزد این کشورها است.

سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آلمان به کشورمان، اظهار کرد: ما از این سفرها استقبال می‌کنیم. البته ترجیح می‌دهیم که مقامات کشورمان سفرهایی داشته باشند که البته در دو، سه ماه اخیر تحرکات خوبی را در عرصه دیپلماسی دیده ایم که نمونه آن سفر به چین، هند و روسیه  و برخی کشورهای منطقه است. در جلسه کمیسیون امنیت ملی هم به آقای ظریف تاکید شد که افزایش رفت و آمد با همسایگان اثرات مثبتی خواهد داشت. نقوی حسینی خاطرنشان کرد: البته این آمد و شدها نباید تبدیل به واسطه گری بین ایران و آمریکا شود چون استراتژی ما مشخص است که مذاکره نمی‌کنیم و واسطه هم نمی پذیریم. این که جا بیندازند که از آلمان، ژاپن و یا عمان واسطه برای مذاکره فرستاده به این معنی است که بعدا ما را به جامعه جهانی بدهکار می‌کنند و این طور القا می‌کنند که واسطه فرستاده تا با ما مذاکره کنند و ما انجام ندادیم و این به معنای این است که ایران اهل مذاکره نیست. لذا اگر به این سفرها این چنین نگاه شود ما ضرر خواهیم کرد.

این عضو  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن هم گفت‌: ما مناسبات بسیاری با ژاپن داریم که می‌توانیم در این سفر دنبال کنیم. این موضوع شامل سفر وزیر امور خارجه آلمان نیز می‌شود.

وی در پایان درباره طرح موضوع راه‌اندازی کانال مالی بین ایران و اروپا موسوم به اینستکس در گفت‌وگو با وزیر امور خارجه آلمان، خاطرنشان کرد: ایران روی این کانال حسابی باز نمی‌کند چون اراده ای در اروپاییان برای عملیاتی کردن آن نمی بینیم. البته که ما انتقادات خود را به عملکرد اروپاییان درباره اجرای تعهداتشان در برجام به وزیر امور خارجه آلمان منتقل خواهیم کرد.