وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی باید حذف شود؛ البته این کار نه با سرکوب هزینه‌ها، بلکه با مدیریت هوشمندانه، قابل انجام است.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند دیروز در جلسه ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در محل این وزارتخانه با اشاره به حمایت قاطع وزارت اقتصاد از آنان در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، بر حذف هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه، بودجه، باید ریال به ریال و به دقت خرج شود، خطاب به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی گفت: باید تمام تجربیات 40 سال گذشته را برای مدیریت بودجه سال 98 به  کار بگیرید.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی کشور به سه هزار نفر بالغ می‌شود، تصریح کرد: این باید به معنای استقرار سه هزار مامور صرفه‌جویی و حفاظت از اموال مردم در دستگاه‌های اجرایی باشد.

دژپسند افزود: ذی حساب به معنای نماد تخصیص بهینه اقتصادی، مدیریت بهینه دارایی و انضباط مالی و اداری است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ذیحسابان حافظ و امین مردم در مدیریت بیت‌المال و مدیران جهادی در مدیریت هزینه هستند. این امر به‌خصوص در شرایطی که دشمن با تمام قوا و رفتارهای غیرخردمندانه و کاملا نامتعارف به دنبال انسداد منابعی است که می شود دولت را به واسطه آن مدیریت کرد، اهمیت دو چندانی می‌یابد.

وزیر اقتصاد گفت: همان طور که با کاهش درآمد خانوار، هزینه‌های آن لزوماً کاهش نمی‌یابد، هزینه‌های دولت نیز که در زمان وفور درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود، با کاهش این درآمدها کاهش نمی‌یابد. اینجا نقش ذیحسابان در کاهش هزینه‌ها بسیار حیاتی است، گرچه باید متذکر شوم، این عمل نه با سرکوب هزینه‌ها، بلکه با مدیریت هوشمندانه آن قابل انجام است.

دژپسند با بیان اینکه در اقتصادی که بودجه آن مبتنی بر نفت و نه مالیات است، ذیحساب، دو نقش «رعایت وظایف قانونی» و«امانتداری مردم» را به دوش می‌کشد، گفت: حقیقتی که نباید به آن بی‌توجه بود این است که در اقتصاد مبتنی بر نفت، آثار هزینه‌های اضافی دولت، به طور مستقیم به مردم نشان داده نمی‌شود و در حقیقت نوعی مالیات پنهان به مردم تحمیل می‌شود.