تیم ریکرو ایران با کسب امتیاز 2017 در رده هشتم بخش تیمی قرار گرفت. به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان کاپ جهانی شانگهای چین، تیم ریکرو کشورمان با ترکیب فائز محمدی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی با امتیاز 2017 در رده هشتم قرار گرفت و موفق شد رکورد ایران در بخش تیمی را ارتقا ببخشد. پیش از این رکورد ریکرو ایران در بخش تیمی 2008 بود که در بازی‌های آسیایی هانگژو برای ایران ثبت شده بود و در این مسابقات، کمانداران کشورمان موفق شدند رکورد ایران را 9 امتیاز ارتقا ببخشند.