مسابقات وزنه‌برداری قطرکاپ به عنوان یکی از رقابت‌های گزینشی المپیک از هفته جاری آغاز می‌شود. تیم ملی مردان ایران نیز قرار است در این رویداد حضور پیدا کند اما نکته جالب توجه اینجاست که خبری از وزنه‌ زدن پولادمردان ایران در قطر نیست! وزنه‌برداران باید پنج مسابقه گزینشی المپیک را پشت سر بگذارند اما در سه مسابقه وزنه بزنند و می‌توانند در دو مسابقه تنها وزن‌کشی کنند. حالا قرار است وزنه‌برداران ایران در قطر تنها وزن‌کشی کنند. طبق اعلام نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی حسین سلطانی، مصطفی جوادی، رضا دهدار، رسول معتمدی، مهدی کرمی، آیت شریفی و علی داوودی هفت وزنه‌بردار ایران هستند که به قطر می‌روند تا در وزن‌کشی حضور داشته باشند. قهرمانی آسیا ازبکستان و جام جهانی تایلند میادینی هستند که ملی‌پوشان کشورمان در آن ثبت رکورد خواهند کرد. وزنه‌برداران بعد از قطرکاپ به اردو دعوت می‌شوند تا برای قهرمانی آسیا آماده شوند.