با پایان رقابت‌های شنای ترکیه، سه شناگر ایرانی توانستند سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست بیاورند. در روز آخر این رقابت‌ها هومر عباسی موفق شد در ماده ۵۰ متر کرال پشت علاوه بر جابه‌جایی رکورد این ماده که پیش از این در اختیار خودش بود ورودی مسابقات جهانی شنا ژاپن را کسب کند. عباسی با ثبت زمان ۲۵.۹۸ برای نخستین بار در تاریخ ایران زیر ۲۶ ثانیه ۵۰ متر پشت را شنا کرد. همچنین ابوالفضل سام با زمان ۲۶.۱۸ به کار خود پایان داد.

در ادامه مهرشاد افقری پروانه‌رو شنای ایران نیز خوش درخشید و موفق شد برای نخستین بار ورودی ماده ۱۰۰ متر پروانه را کسب کند. افقری ۱۰۰ متر را در مدت زمان ۵۳.۶۵ شنا کرد و سومین ورودی ایران در این رقابت‌ها را به ثبت رساند. پیش از این سامیار عبدلی برای نخستین بار در این رقابت‌ها موفق شده بود ورودی جهانی ۵۰ متر آزاد را کسب کند. با این نتیجه پرونده شنای ملی‌پوشان ایران در این مسابقات با کسب سه ورودی در ماده‌های ۵۰ متر آزاد، ۵۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر پروانه بسته شد.