بانوان پاراوزنه


در بازی‌های پاراآسیایی

بازی‌های پاراآسیایی هانگژو چین برای تیم ملی وزنه‌برداری بانوان، به یاد ماندنی خواهد بود. چراکه آنها قرار است برای نخستین در لیست اعزام به این مسابقات قرار بگیرند و رقابت در این میدان را تجربه کنند. مژگان نصیری نایب رییس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولین در این باره گفت:«بعد از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور که بهمن سال گذشته زیر نظر کمیته بین‌المللی پارالمپیک برگزار شد، چهار نفر از بانوان وزنه‌بردار که بالاترین رکورد را به ثبت رسانده بودند با تایید کمیته فنی فدراسیون جانبازان و معلولین به اردوی آماده‌سازی بازی‌های پاراآسیایی هانگژو چین دعوت شدند. این وزنه‌برداران زیر نظر مربیان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد که پس از حضور در چند مرحله اردو، بهترین وزنه‌برداران که بالاترین رکورد را به ثبت رسانده باشند با نظر کادر فنی و ستاد بازی‌ها برای هانگژو چین انتخاب خواهند شد.» طبق اعلام نصیری، در حال حاضر از مهدیه محمدیان، زینب یعقوبی، زهرا آقایی و نیکو روزبهانی چهار وزنه‌بردار حاضر در اردوی آماده‌سازی هستند و به جز این نفرات، وزنه‌برداران دیگری که بتوانند در اردوهای غیرمتمرکز رکورد مدنظر کادر فنی و ستاد بازی‌های پاراآسیایی را به ثبت برسانند، شرایط حضورشان در تیم ملی فراهم خواهد شد.