رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ قرار است طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر به میزبانی کشور آمریکا برگزار شود و این در حالی است که با توجه به تجربیات قبلی ممکن است روند صدور ویزا برای اعضای تیم اعزامی ایران با کارشکنی کشور میزبان مواجه باشد. بر این اساس علیرضا دبیر به عنوان رییس فدراسیون کشتی کشورمان همچنان همان موضع قبلی را در نظر دارد و معتقد است در صورتی که آمریکا مثل دفعه قبل به برخی از اعضای تیم ایران ویزا ندهد، قطعا اعزام تیم ملی به جام جهانی آمریکا انجام نخواهد شد. آمریکایی‌ها سابقه عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم ایران را دارند که فدراسیون کشتی در همان مورد قبلی نیز تصمیم گرفت به جای مماشات با عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم، به طور کلی سفر تیم ملی را لغو کند.