مسابقات انتخابی تیم ملی کامپوند و تیم ملی دانشجویان، روز گذشته در سایت تیروکمان برگزار شد و محمدصالح پالیزبان در مسابقات انتخابی موفق شد با امتیاز ۷۱۳ رکورد ایران را بعد از هفت سال بشکند. پیش از این رکورد در اختیار اسماعیل عبادی با ۷۱۰ امتیاز بود که پالیزبان موفق به شکست این رکورد شد. او بعد از این رکوردشکنی گفت:«امروز بعد از هفت سال که انتخابی تیم ملی برگزار شد، موفق شدم رکورد ایران را جابه‌جا کنم و رکورد ۷۱۰ را به ۷۱۳ برسانم. امیدوارم این رکورد را در بازی‌های آسیایی هانگژو تکرار کنم. شرایط خوبی دارم و اردوها نیز به خوبی در حال برگزاری است. با توجه به آمادگی کمانداران، امیدوارم نتایج خوبی در بازی‌های آسیایی کسب کنیم.»