بحث مالیات در پاداش مدال‌آوران المپیک مدت‌هاست که مطرح است و البته همیشه مورد اعتراض ورزشکاران بوده است. موضوعی که بار دیگر ژاله فرامرزیان معاونت پشتیانی و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان به آن واکنش نشان داده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا به حواله پاداش مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر؟ عنوان کرد:«در حال رایزنی هستیم تا حواله پاداش مدال‌آوران به حساب خزانه واریز شود تا از پاداش ورزشکاران مبلغی کسر نشود، البته براساس قانون به پاداش مالیات تعلق می‌گیرد، حتی اگر ما پول را به حساب ورزشکاران واریز کنیم چون باید تک تک فیش واریزی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهیم، باز هم مالیات در نظر گرفته می‌شود. تلاش بر این است که با خزانه هماهنگ کنیم تا حواله پاداش مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک در «سرفصل کمک به ورزشکاران» در نظر گرفته شود تا به آن مالیات تعلق پیدا نکند. اما اگر به عنوان پاداش باشد، شامل قانون مالیات می‌شود.» فرامرزیان در پایان گفت:«به دنبال رایزنی هستیم تا نحوه واریز پاداش به مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک به گونه‌ای باشد تا کم‌ترین آسیب از نظر مالیات متوجه ورزشکار شود. هرچند این مساله ارتباطی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها ندارد و به سازمان مالیاتی برمی‌گردد اما با توجه به تعهدی که به ورزشکاران داریم سعی می‌کنیم تا ورزشکار از این قضیه زیاد متزلزل نشود.»