نیما عالمیان تنها پینگ‌پنگ‌باز المپیکی ایران که به دلیل مصدومیت از حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی منع شده، طی روزهای آینده تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال می‌کند تا آماده اعزام‌های مصوب شود. این المپین یکشنبه هفته آینده (۶ تیرماه) عازم مجارستان می‌شود و تا ۱۱ تیرماه تمریناتش را در این کشور دنبال می‌کند. طبق برنامه مصوب، نیما عالمیان طی روزهای ۱۱ تا ۱۷ تیرماه هم در سوئد و در کمپ تمرینی مشترک با بازیکنان کشور میزبان و روسیه شرکت خواهد کرد. پیش از این اعزام نوشاد عالمیان به مجارستان و سوئد هم در برنامه فدراسیون تنیس روی میز قرار داشت اما با توجه به ناکامی این بازیکن از کسب سهمیه المپیک، این حضور و همراهی دو برادر از برنامه خارج شده است. به ان ترتیب نیما عالمیان همراه با جمیل لطف‌ا...نسبی در اردوی آماده‌سازی اروپایی شرکت خواهد داشت. البته امیرحسین هدایی دیگر ملی‌پوش ایران در اردوی مجارستان همراه نیما خواهد بود اما وی هم در اردوی سوئد غایب است.

عالمیان بعد از کمپ اروپا به کشور باز می گردد تا در تهران و در قالب اردوی تیم ملی تمرینات المپیکی‌اش را تا زمان اعزام به توکیو دنبال کند. قرار است نیما عالمیان ۲۶ تیرماه همراه با سرمربی تیم ملی برای شرکت در بازی‌های المپیک راهی توکیو شود. این ملی‌پوش تنیس روی میز ۳۰ اسفندماه سال گذشته از حضور در مسابقات انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه و با کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها صاحب سهمیه المپیک شد.