در پی عقد تفاهم‌نامه فدراسیون دوومیدانی و آستان قدس رضوی قرار است ورزشگاه امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس که پیش‌تر به عنوان پایگاه آموزش دوومیدانی کشورهای اسلامی معرفی شد، با برپایی یک مرکز استعدادیابی و آموزشی تحت عنوان آکادمی تخصصی پیشرفته دوومیدانی، نوجوانان و جوانان مستعد در ورزش پایه و پر مدال (دوومیدانی) کشور به خصوص در مناطق محروم، شناسایی و تحت آموزش قرار دهد. پس از حضور دهلان الحمد رییس کنفدراسیون آسیا در آذرماه سال جاری در ایران و بحث و گفت‌وگو با هاشم صیامی رییس فدراسیون دوومیدانی کشورمان، قرار شد الحمد به زودی و‌ در اولین فرصت از استادیوم مجهز و تخصصی امام رضا(ع) بازدید نماید. این مجموعه قرار است به عنوان یک مرکز استعدادیابی و آموزش در رده‌های سنی پایه ورزشکاران را مورد پوشش قرار داده و در عین حال با برگزاری اردوها و مسابقات از ظرفیت‌های بالقوه مجموعه امام رضا (ع) به بهترین نحو ممکن بهره برداری شود. از دیگر دستاوردهای عقد تفاهمنامه میان فدراسیون دو و میدانی و آستان قدس رضوی، برگزاری رقابتهای بین‌المللی دو و میدانی تحت عنوان «جام امام رضا(ع)» در این مجموعه ورزشی و حتی پیشنهاد ثبت این مسابقات در تقویم کنفدراسیون دوومیدانی آسیا بود.  همچنین ورزشگاه امام رضا(ع) در سال آتی میزبان مسابقات قهرمانی کشور و رقابت‌های قهرمانی باشگاهای دوومیدانی کشور خواهد بود. هدف از این کار ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ورزشی کشور به خصوص دوومیدانی است تا با ارتقاء روحیه معنوی ورزشکاران منش پهلوانی در میان قهرمانان ایجاد و نهادینه شود.