در حالی که احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا و نایب قهرمان المپیک لندن، این روزها در کش و قوس درمان خار پاشنه و چانه‌زنی برای عمل آن در داخل یا خارج است، رقبای او در مسابقات بین‌المللی رکوردهای عالی را به ثبت می‌رسانند و پرقدرت برای المپیک آماده می‌شوند. حدادی این روزها تمرین جدی هم ندارد و منتظر است که شرایط عملش فراهم شود و این در حالی است که با این شرایط روزهای مهم را برای المپیک از دست می‌دهد. قهرمان و رکورددار پرتاب دیسک آسیا نزدیک یک سال است که در هیچ رقابتی شرکت نکرده و از شرایط آمادگی کاملا به دور است و در سوی دیگر «دنیل استال» سوئدی که قهرمان جهان محسوب می‌شود و در مسابقات جهانی قطر با احسان رقابت کرد، در مسابقات بین‌المللی فنلاند که سه هزار تماشاگر داشت، پرتابی در حدود 70 متر را به ثبت رساند و قهرمان شد. او در مسابقه قبلی خود 71 متر و 37 سانتی متر را ثبت کرده بود و با این شرایط بخت نخست قهرمانی در المپیک 2020 توکیو محسوب می‌شود.