عباس نظریان رییس مرکز مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری و اقتصاد ورزش در نشست مشترک معاون اول رییس جمهور با مدیران ارشد ورزش کشور، اثرات شیوع ویروس کرونا در ورزش را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:«برآوردهایی که صورت گرفته نشان می‌دهد ماهانه، شیوع ویروس کرونا بیش از سه هزار میلیارد تومان به صنعت ورزش ضرر زده است.» نظریان مجموع ضرر شیوع ویروس کرونا به کسب و کارهای ورزشی را در چهار ماه اخیر 12 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد:«ورزش یک صنعت 700 میلیارد دلاری است که دارای دو بخش تولید و خدمات است که در این بین نه‌تنها بخش خدمات که قسمت عرضه فعالیت‌های ورزشی باشگاه‌ها را شامل می‌شود که تحت شعاع کرونا قرار گرفته است و 32 هزار باشگاه آسیب دیده‌اند، بلکه در بخش تولید نیز صنعت ورزش دارای تولید 10 هزار قلم جنس ورزش است که در این زمینه هم متحمل ضرر شده‌اند. رییس مرکز مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری و اقتصاد وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد که ورزش به عنوان صنعت جامع از طرف دولت دیده شود و تسهیلات مناسبی برای بازگشت رونق تولید در ورزش در بخش خدمات و تولید اتفاق بیفتد.