هنوز مشخص نیست نظر فدراسیون والیبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی، گزینه داخلی است یا خارجی؛ با این حال در صورتی که سرمربی آینده تیم ملی، ایرانی باشد مربیان محدودی هستند که می‌توان از آنها به عنوان گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی یاد کرد. یکی از این گزینه‌ها که در طول دوران مربیگری خود عملکرد خوبی نداشته این روزها تلاش می‌کند به هر نحوی که شده خود را به نیمکت تیم ملی نزدیک کند. این مربی به همین خاطر می‌خواهد به جامعه والیبال اینطور القا کند که بازیکنان تیم ملی فقط موافق سرمربیگری او در تیم ملی هستند و در صورتی که مربی دیگری به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود بازیکنان باتجربه تیم ملی نسبت به این انتخاب موضع‌گیری خواهند کرد. واقعیت این است که بازیکنان تیم ملی تاکنون موضع‌گیری علیه هیچ‌کدام از مربیان ایرانی که شانس هدایت تیم ملی را دارند نداشته‌اند. ضمن اینکه حتی اگر این موضوع هم واقعیت داشته باشد فدراسیون والیبال نباید این اجازه را بدهد که سرمربی آینده تیم ملی بر اساس نظر بازیکنان مشخص شود.