برخلاف انتظار اهالی کشتی مبنی بر انتخاب و معرفی مدیر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، گویا این مساله فعلا در دستور کار فدراسیون کشتی قرار ندارد. کناره‌گیری حسن رنگرز از مدیریت فنی تیم ملی کشتی فرنگی و سخنگویی فدراسیون و رفتن او به وزارت ورزش باعث شد مسئولیت سنگین و حساسی در تیم ملی فعلا بدون گزینه باقی بماند. البته از گوشه و کنار محافل کشتی خبر می‌رسد گماردن فردی به عنوان مدیر فنی در کنار محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی با اختیارات تام، کار بسیار حساسی است که فدراسیون کشتی قصد ندارد فعلا با عجله در این خصوص تصمیم‌گیری و اقدام کند. تیم ملی کشتی فرنگی، همچنان نیاز به کسب سه سهمیه دیگر دارد که این خواسته باید در رقابت‌های گزینشی المپیک محقق شود.