کاراته یکی از ورزش‌هایی است که همیشه سعی داشت از حاشیه دوری کند، اما اخیرا در انجام این کار چندان موفق نبود. اتفاقاتی که در چند وقت اخیر پیرامون فدراسیون می‌چرخد مبنی بر دخالت افراد غیر فنی در انتخابی‌ تیم‌های ملی بانوان و آقایان باعث شده تا همه مسئولان از فدراسیون‌نشین‌ها تا کادر فنی درهای ارتباطی خود با رسانه‌ها را ببندند. کار رسانه بازتاب حقیقت است و اینکه انعکاس اخبار و نقد به مذاق مدیران خوش نیاید و آنها روزه سکوت بگیرند، راه خوبی برای حل مشکلات به نظر نمی‌رسد. مسلما این تصمیم اشتباه می‌تواند باعث افزایش اشتباهات و نقاط ضعف مسئولان فدراسیون کاراته شود، موضوعی که قطعا ضمن ایجاد شکاف هرچه بیشتر میان کاراته و رسانه‌ها، می‌تواند زمینه‌ افول این رشته تازه المپیکی شده را فراهم کند. کاراته به تازگی المپیکی شده و مسئولان فدراسیون باید ضمن رعایت اصول حرفه‌ای‌گری به این باور برسند که پاسخگویی به رسانه‌ها وظیفه آنهاست.