نتایج جستجو :

  • به همت معاونت توسعه مدیریت انجام شد:

    |
  • نقش غیر‌قابل انکار صنایع رنگ‌سازی در آلودگی هوا

    از زمان برپایی آتش، آلودگی‌هوا با انسان بوده است ولی در دوران‌های مختلف به جنبه‌های متفاوتی از آلودگی اهمیت داده شده است. امروزه به‌رغم توسعه روز‌افزون صنایع‌شیمیایی و صنایع وابسته به آن، نه تنها مسئله آلودگی محیط‌زیست بهبود پیدا نکرده بلکه به مرحله بسیار خطرناکی نیز نزدیک شده است. به گزارش فعالان و کارشناسان سازمان محیط‌زیست، کره‌زمین دستخوش بحران است و دلیل آن هم دخالت، دستکاری، بهره‌وری نامعقول و تخریب سودجویانه بشر است. در این میان نقش صنایع رنگ‌آمیزی در آلوده‌سازی محیط‌زیست مساله انکارناپذیری است؛ زیرا رنگ‌ها یکی از پرمصرف‌ترین مواد شیمیایی و از عمده‌ترین آلاینده‌های محیط‌زیست به‌ویژه در پساب صنایع محسوب می‌شوند.

    |