مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ایران گفت: اکنون ما از همه لحاظ آماده کشت تابستانه هستیم که این کشت می‌تواند کمک زیادی به تامین محصول مورد نیاز کشور بکند اما موضوع این است که با وجود آمادگی، نقدینگی نداریم. 

محمدرضا شمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص میزان خسارات وارد شده به مجموعه کشت و توسعه نیشکر و ادامه روند تولید این محصول در واحدهای زیرمجموعه این هلدینگ گفت: تولید شکر یک محصول ویژه است که هم کشاورزی و هم صنعتی محسوب می‌شود و به دلیل فرآیند تولید آن اگر خسارتی به آن وارد شود آثار آن سه ساله خواهد بود. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ایران در خصوص دستور معاون اول رئیس جمهور برای وضعیت نیشکر گفت: ما با جلساتی که با استاندار خوزستان داشتیم مشکلات از طریق ایشان به معاون رئیس جمهور منتقل شد استان خوزستان بزرگترین قطب صنعت و کشاورزی توسعه نیشکر کشور است و بیشترین پرسنل و کارگر را در استان خوزستان دارد از طرف دیگر 40 درصد نیاز کشور به شکر در این استان تامین می‌شود. وی ادامه داد: اگر به سرعت نتوانیم نقدینگی مورد نیاز را تامین کنیم وضعیت شرکت با مشکل خواهد شد. موضوع این است که با وجود آمادگی،  نقدینگی نداریم و منابع ما در زمان خشکسالی و سیلاب خرج شد و چیزی زیادی برای ما نمانده است.