ناو جنگی سهند پس از دو روز چپه ماندن روی آب غرق شد. این دومین بار است که ناوشکنی با اسم سهند غرق می‌شود. اولی در جنگی نابرابر با ناوشکن آمریکایی و دو هواپیمای جنگی غرق شد. به گزارش عصر ایران، سهند دو، در کلاس ناوشکن‌های موج پس از ناوشکن جماران و دماوند ساخته شده بود و گفته می‌شد ناو متفاوتی نسبت به آن‌هاست و تجهیزات ویژه‌ای دارد. هیچ‌کس هنوز نمی‌داند در این یکی دو روز گذشته چه اتفاقی افتاده که ناو سهند غرق شده. اما به نظر می‌رسد نام سهند چندان برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماندگار نبوده‌ است.