عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام آغاز قطعی برق در شهرک‌های صنعتی از هفته گذشته، خبر داد که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود. به گزارش ایسنا، آرمان خالقی با بیان اینکه در سال گذشته قطعی برق به دو روز در هفته هم می‌رسید، اما امسال برنامه‌ریزی قطع یک روز در هفته برق است، گفت: بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. بنابراین به یک برنامه صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در حوزه خانگی نیاز داریم. در همین زمینه، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، نیز در خصوص برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: به منظور مدیریت بار تدابیری را برای میزان مصرف برق شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته‌ایم که طبق آن این شهرک‌ها ۶ روز در هفته بدون محدودیت می‌توانند از برق استفاده کنند و تنها با جابه جایی یک جمعه با روز کاری فرایند کاری خود را پیش می‌برند.