ایلنا نوشت: «احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر، در جلسه علنی دیروز اظهار کرد: اینکه امروز گزارش‌های کلی به مردم ارائه شود مشکلی از کشاورزان حل نمی‌شود. مشکل قطع برق چاه‌های کشاورزی، کشاورزان را ناراحت کرده است و باید خروجی جلسه امروز حل مسئله کشاورزان باشد. ما امروز تماس‌های زیادی از کشاورزان داریم که حداقل درآمد آنها زمین‌های کشاورزی است که آن هم با قطع آب کشاورزی از بین می‌رود و امیدواریم این مسئله با مدیریت مجلس و وزارت نیرو با یک راهکار منطقی به نفع کشاورزان حل شود.»