نماینده مردم اقلید در مجلس اظهار کرد: از دیگر موضوعاتی که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد استفاده از ظرفیت‌های مغفول کشور یعنی معادن است که برای تحقق این مهم باید قوانین مناسبی تصویب شود تا دولتمردان و مسئولان اجرایی ملزم به برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌ها و اقدامات مناسب در این حوزه شوند، در حال حاضر متأسفانه به دلیل برخی بی توجهی‌ها از پتانسیل این حوزه به درستی استفاده نمی‌شود. به گزارش مهر، مسلم صالحی تصریح کرد که هرچند قوانین اقتصادی خوبی در حوزه مسکن خودرو نظام بانکی و... در مجلس یازدهم تصویب شده است اما مردم زمانی می‌توانند اثرات این قوانین را در زندگی خود احساس کنند که به درستی اجرایی شده باشد.