نمودار تجمیعی ورود و خروچ پول به بازار سهام نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۶ همت پول از بازار خارج شده است.  به گزارش تسنیم، ارزش تجمیعی ورود یا خروج سهامداران حقیقی از سهام و صندوق‌های معامله‌پذیر از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد  تا نیمه خرداد ماه حدود 6 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. گفتنی است در همین مدت حدود 4 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌های معامله‌پذیر شده است. تا نیمه خرداد ماه نرخ بازدهی اوراق نیز به حدود 36 درصد رسیده است.