عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: کالاهای وارداتی به عمان با ایجاد ارزش افزوده 30درصدی می‌تواند دوباره به بازارهای جهانی صادر شود بنابراین ایرانی‌ها می‌توانند در شرایط تحریم عمان را دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی قرار دهند. به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی افزود: درست است که این کالاها با برند عمانی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود اما در این تجارت سود قابل توجهی برای تاجران ایرانی قرار گرفته زیرا 70درصد کالای صادراتی از ایران تامین می‌شود و 30درصد ارزش افزوده در عمان بر آن اضافه می‌شود، به عبارت دیگر 70درصد ارزش کالا به تاجر ایرانی اختصاص 

پیدا می‌کند.