وزیر اقتصاد تصریح کرد: امیدواریم امسال هم خبرهای خوبی درباره ساماندهی موسسات ناتراز اعلام کنیم؛ چرا که بدون تعارف و اغماض با ناترازی‌ها برخورد خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در همایش سیاست های پولی و ارزی اظهارداشت: بنگاه‌داری 13 بانک تحت مدیریت دولت از سال 94 تا شهریور 1400 مجموعا 54 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد درحالی که در این سه سال بیش از 95 همت از دارایی های مازاد واگذار شده است؛ 52 همت هم سهام واگذار شد.