قیمت دلار از صبح دیروز ریزشی بود و به کانال 57 هزار تومان رسید. به گزارش ایلنا، این در حالی است که یکشنبه 30 اردیبهشت دلار به 62 هزار تومان هم رسیده بود.