رئیس اتاق ایران بر تغییر سازوکار قیمت‌گذاری تاکید کرد و گفت: در شرایطی که دولت درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را مانند گذشته در اختیار ندارد سرکوب قیمتی زنجیره تولید را نابود می‌کند.

به گزارش ایلنا، صمد حسن‌زاده در دوازدهمین نشست دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در یک دهه اخیر اقتصاد ایران در عین مقاومت در برابر تحریم‌ها با تورم بالا، رکود و اشتغال ضعیف و کم‌کیفیت رو به رو شده است و البته تلاش‌های زیادی برای رویارویی با این معضلات صورت گرفته اما همچنان این مشکلات برقرار است.

او تصریح کرد که رشد اقتصادی در سال‌های اخیر برآمده از فروش نفت بوده است اما جهش تولید با محوریت مردم با این روش محقق نمی شود و با اتکا به نفت و درآمدهای آن و نادیده گرفتن بخش خصوصی رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید را رقم نخواهد زد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: بخش خصوصی توصیه می‌کند دولت به نقش خود در تامین زیرساخت ها توجه داشته باشد. ما امید چندانی به افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی نداریم.

حسن‌زاده افزود: در دو ماه گذشته سیاست های ارزی بانک مرکزی و سیاست وزارت صمت در مورد قیمت انرژی هنوز مشخص نیست و امیدواریم این برنامه اعلام شود تا برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی شود.

او در ادامه نگاهی به مسائل بین‌الملل داشت و گفت: در جهان امروز حل بحران‌ها با انزوا ممکن نیست و در این شرایط دولت باید در سیاست خارجی درک واقعی از جایگاه خود داشته باشد و نوع رفتار خود را مبتنی بر شرایط بین المللی انتخاب کند و در بن بست سیاسی گرفتار نیاید زیرا ما تافته ای جدابافته از جهان نیستیم.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: همه مهمانان خارجی توانمندی ایران را تحسین می کردند با این حال اما نبود زیرساخت ها، کمبود ارز و نقدینگی و بهره های بالا برای تسهیلات تلاش های صورت گرفته را به هدر خواهد داد.