از رقم کلی بودجه نهاد‌های فرهنگی و مذهبی، ۲۲ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان، مربوط به سازمان صداوسیما است، بودجه‌ای که سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد بود و حال با افزایش ۴۷.۴ درصدی، روی این رقم ایستاده است. این یعنی، سازمان صداوسیما روزی به اندازه ۶۰ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان خرج بر دست دولت می‌گذارد که با احتساب درآمد‌های این سازمان از محل تبلیغات و... در کمترین حال به ۸۷ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش اقتصاد24، علاوه بر این، از فعالیت‌هایی مانند پخش تبلیغات و برگزاری برنامه‌های مشارکتی نیز درآمدزایی می‌کند که به میزان قابل توجهی به منابع مالی تبدیل می‌شود. تخمین‌های موجود به مبالغ متفاوتی از ۱۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درصورتی که به درآمد حدودی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتقاد داشته باشیم، با در نظر گرفتن بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی، هر روز سازمان صداوسیما بیش از ۸۷ میلیارد تومان برای فعالیت‌های خود هزینه می‌کند، یعنی همان تصاویر و اصواتی که در شبکه‌های رسانه ملی می‌بینید. تازه این رقم ۸۷ میلیارد تومان با محاسبه کمترین میزان درآمد از محل تبلیغات محاسبه شده است.

بررسی بودجه‌ریزی ایران نشان می‌دهد که بخشی از افزایش‌های بودجه، مبتنی بر تقاضا‌های مصنوعی و نه واقعیت‌های اقتصادی کشور است. این به این معناست که عواملی مانند تقاضا‌های ساختگی و اعطای بودجه به منظور امور غیرضروری، تورم ساختاری را تشدید می‌کنند و در توسعه اقتصادی مؤثر نیستند. بودجه‌های سالیانه شامل منابع و مصارفی است که بخشی از آن به شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اختصاص دارد. برخی از این شرکت‌ها به طور معمول زیان‌ده هستند و بار مالی آن‌ها به بودجه فشار می‌آورد. همچنین، بخشی از مصارف به اهدافی خارج از توسعه اقتصادی اختصاص یافته است، مانند امور مذهبی و تبلیغات اسلامی.

برای مثال، بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه برای سال جاری نیز ۷ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان تعریف شده است، عددی که سال گذشته ۶ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان بود. برای شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز ۵ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان تعریف شده است، عددی که سال گذشته ۳ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان بود. شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران نیز از بودجه هزار و ۲۱ میلیاردی سال گذشته با افزایش ۶۹.۰ درصدی، به بودجه پیشنهادی هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز بودجه ۸۳۱ میلیارد تومانی تعریف شده است که نسبت به سال گذشته ۱۰۰.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. برای شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان نیز ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهاد شده است.