مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: به دستور رئیس‌جمهور برنامه وزارت نفت این است که اگر راندمان نیروگاه پایین باشد هیچ سوختی چه مایع و چه گاز تحویل داده نمی‌شود. به گزارش ایلنا، سعید عقلی افزود: راندمان نیروگاه‌ها باید متوسط راندمان کل نیروگاه‌های کشور یعنی ۳۹ تا ۴۰ درصد باشد و بر این اساس سوخت را تقسیم می‌کنیم و نیروگاه‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند مانند سال گذشته و بر اساس برنامه‌های مدون پارسال سوخت تحویل بگیرند. او همچنین خبر داد: نیروگاه‌های کشور پارسال ۷۹ میلیارد متر مکعب یعنی ۱۱ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ سوخت دریافت کردند.