مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور خبر داد: اکنون در میادین دام بره نر پروار زنده هر کیلو ۲۶۰ هزار تا ۲۷۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت گوشت گوسفندی لاشه درب کشتارگاه بین ۵۷۰ هزار تا ۵۸۰ هزار تومان است. به گزارش ایلنا، افشین صدردادرس به اتخاذ رویکرد تقویت تولید در مقابل واردات در سال جاری تاکید کرد و گفت: در بیش از یک ماه و نیم گذشته از سال ۱۴۰۳ گفته‌های مقامات مسئول در وزارت جهاد کشاورزی حاکی از تداوم واردات گوشت قرمز در سال جاری همچون سال گذشته و تامین ارز برای واردات این کالا بوده است. او تصریح کرد: این گزاره‌ها سیگنال‌های تضعیف تولید را برای تولیدکنندگان دربردارد در حالی که تامین دام از مسیر تولید داخل به جای واردات فرصت مناسبی است که ایشان در تحقق شعار سال از آن بهره ببرند.