رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: دولت از ۱۰ فروردین تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از گندمکاران خریده است اما تاکنون هیچ مبلغی به آنها پرداخت نکرده و در نتیجه نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران بدهکار است. به گزارش ایلنا، عطآلله هاشمی تاکید کرد: این نخستین بار است که چنین تاخیری در پرداخت اتفاق افتاده و هر سال دولت حداکثر تا یک هفته پس از خرید با گندم‌کاران تسویه‌حساب می‌کرد اما امسال هنوز پرداختی صورت نگرفته و این امر اعتراض کشاورزان را برانگیخته است. او ادامه داد: بدقولی دولت در تسویه‌حساب با گندم‌کاران سبب می‌شود آنها تمایل پیدا کنند گندم خود را به عنوان خوراک دام به دامداری‌ها و دیگر مصرف‌کنندگان گندم به عنوان خوراک دام و طیور بفروشند و تنها امتیازی که این معامله برای آنها دارد اینست که دامداران در زمان معامله و بدون تاخیر پول کشاورزان را پرداخت می‌کنند در نتیجه این بدقولی دولت علاوه بر اینکه به متضرر شدن گندم‌کاران می‌انجامد امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.