رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در توسعه تجارت با افریقا ایجاد یک مسیر حمل‌ونقل آبی ضروری است که اکنون چنین مسیری وجود ندارد و کشتی‌های ایرانی به سواحل افریقایی نمی‌روند آن هم در شرایطی که تجارت با این قاره تنها از مسیرهای آبی ممکن است و تجارت از مسیرهای دیگر شدنی نیست.

رضا رستمی در گفت‌وگو با ایلنا،  درباره زیرساخت‌های موجود برای تجارت با افریقا با توجه به تاکیداتی که بر توسعه تجارت با این قاره در اکسپوی۲۰۲۴ شد، گفت: آشکار شدن دستاورد نمایشگاه‌ها و بازتاب آنها در تجارت کشور پس از یک سال مشخص می‌شود با این حال آنچه که در زمینه توسعه تجارت با افریقا در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری اکسپو۲۰۲۴ در کشور مطرح شد، امروز تنها صورت شعاری دارد و برای عملیاتی شدن این شعارها زیرساخت‌های لازم باید اجرا شود و وقتی این زیرساخت‌ها فراهم شود می‌توانیم ادعا کنیم که در زمینه تجارت با افریقا کاری انجام داده‌ایم.

او همچنین از تداوم مشکلات در پوشش بیمه سبز رانندگان ماشین‌های سنگین تجاری خبر داد و دلیل آن را متعهد نبودن بیمه مرکزی به تعهدات خود عنوان کرد.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: مدت زمان تعلیق پوشش بیمه سبز برای رانندگان ایرانی تا ماه آینده میلادی به شش ماه می‌رسد  و تاکنون کار مثمرثمری که دولت و وزارت امور خارجه باید در زمینه رفع تعلیق ایران انجام دهند، صورت نگرفته است.

رستمی همچنین تصریح کرد: حمل دریایی در بنادر شمالی با چالش لایروبی نشدن بنادر روبه‌رو است و این اتفاق به کاهش تراز آب در این بنادر انجامیده است؛ در سال ۱۴۰۲ دریا ۳۰ متر عقب‌نشینی داشته و در پی این اتفاق اسکله‌ها باید لایروبی شود و اگر برای این مشکل چاره‌اندیشی نشود در سال‌های آینده مشکلات جدی برای حمل دریایی ایجاد می‌شود؛ این موضوع امروز به عنوان یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی مطرح است.